Setup Menus in Admin Panel

Privacy beleid

Privacy Policy

De organisatie TreeSwing wordt beheerd door Janneke Beunder-Vissers (Reggelaan 13, 2105 VG Heemstede). Zij is zich ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in haar organisatie en ziet het als haar verantwoordelijkheid om voor jouw privacy te zorgen. Deze Privacy Policy geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan TreeSwingjouw gegevens verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert TreeSwing / Janneke Beunder-Vissersjouw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door TreeSwing beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking
TreeSwing / Janneke Beunder-Vissers verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:
1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van TreeSwingen gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer, en
3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die je beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om jou te informeren. Jouw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Doeleinden
We gebruiken jouw e-mailadres en volledige naam voor het versturen van de nieuwsbrief van TreeSwing, mails voor als jejezelf heeft ingeschreven voor een online programma of om op de hoogte te worden gehouden over de ontwikkelingen rondom TreeSwing. Deze gegevens worden gebruikt voor het personaliseren van deze nieuwsbrief en mails. Omdat wij samenwerken met MailChimp wordtjouw e-mailadres en volledige naam overgebracht naar MailChimp servers en daar ook opgeslagen. MailChimp heeft daarbij ook het recht deze gegevens te delen met subverwerkers.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.
Op www.treeswing.nl zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen
TreeSwing / Janneke Beunder-Vissers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Via www.treeswing kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.treeswing.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

top
TreeSwing © 2018 | All rights reserved | KvK 71250506 | Reggelaan 13 | 2105VG Heemstede

Algemene voorwaarden | Privacy beleid